Rådgiver og vejleder tæve- og hanhundeejere i forbindelse med parringer.

Når en opdrætter/kennel,  ønsker at lave et kuld hvalpe på deres tæve, læses dokumenter “etiske anbefalinger for avl” og der udfyldes “ansøgning om parring“, som findes i nedenstående link.  Skemaet medsendes, når udvalget kontaktes.

Link til  “Diverse formularer vedr. henvendelse til AU om planlægning af parringer”

Avlsudvalget (AU) går i gang med at undersøge om den ansøgte parring kan anbefales eller AU kan evt. assistere med at finde en passende hanhund, hvis det er ønsket fra opdrætteren, – dette kan være både danske og udenlandske hanner.

Det tager mange timer at undersøge om hundenes sundhedsprofiler og mentalbeskrivelser passer sammen – og da AU er et frivilligt udvalg, bør man sende forespørgsler i god tid, gerne 6. mdr., før løbetid. Hvis man selv har valgt en eller to hanhunde, som man ønsker AU skal kigge nærmere på bør man være rimelig afklaret i sit valg, så omvalg ikke opstår.

Et par måneder før forventet løbetid, kan man forvente svar. På den måde sikrer vi, at sygdomsinformationerne er så opdaterede som muligt.

AU samarbejder også med udenlandske avlsudvalg, der ønsker at bruge en dansk Hovawart-han til avl.

Etablere mentorordningen

Hvis ny opdrætter ønsker at få en mentor til hvalpe-forløbet, forsøget AU at finde en mentor
Læs mere om mentorordningen her.

Vedligeholder listen over avlskårede hanhunde

På hjemmesiden er der en liste med avlskårede hanhunde, der ønsker at stille deres hanhund til rådighed til avl. Hanhundene præsenteres med billede, stambogsnummer, højde, HD-status og antal kuld. Således kan danske og udenlandske opdrættere se information om vores avlskårede hanhunde.

Listen opdateres ca. 2 gange om året, som oftest efter UMB (udvidet mental beskrivelse).

Deltager i IHF møder og afrapporterer til DHK

Avlsudvalget har et samarbejde med en del andre lande i det, der kaldes – IHF*. Det er en sammenslutning af pt. 13 landes Hovawart-klubber, og repræsenterer ca. 9000 Hovawart ejere.

Der arbejdes på tværs af landegrænserne om Hovawarten iht. FCI** standarden. Hovedvægten er lagt på avlsmæssige spørgsmål herunder, udveksling af avlsdata.

Endvidere arbejdes der med sundheds-, væsens- og eksteriørmæssige spørgsmål m.m.

Avlsudvalget mødes med repræsentanter fra IHF (* Internationale Hovawart Föderation) en gang om året.

Indsamler og aktiverer sundhedsdata samt viderebringer disse til IHF*

Når danske hundeejere indberetter sygdom og dødsårsag på deres hund på følgende skema, indberetningsskema, samles det i AU´s database til brug i det fremtidige avlsarbejde.

Sygdomsdata videregives ligeledes til en database i IHF.

 Udarbejder materiale, der beskriver regler og etiske anbefalinger for avl i DHK

Der er regler i FCI, der er regler i IHF, der er regler i DKK, og der er regler i DHK.

Der er regler for parringer på tværs af grænser, og der er anbefalinger om, hvor mange kuld osv.

For at gøre det lettere for tæve- og hanhundeejere at overskue disse regler og anbefalinger, har AU forsøgt at sammenfatte ovenstående i en vejledning. Etiske anbefalinger for avl

Udarbejder avlsstrategi i DHK

Når der er tale om en racehund, er der lavet en racestandard. For Hovawarten er det FCI (Fédération Cynologique Internationale) standard nr. 190 som hunden skal opfylde.

klik her for at se FCI standard nr. 190             

I racestandarden står der, hvordan hunden skal se ud, og hvordan dens temperament skal være.

Du kender nok allerede en masse forskellige hunderacer f.eks. Schæfer, Labrador osv.. Alle racer ser forskellige ud og har forskellige egenskaber.

AU bestræber sig på at udarbejde en avlsstrategi, hvori der ligger en handleplan, der skal sikre racetypiske Hovawater i DK i henhold til racestandarten, dvs. i forhold til:

1) sundhed, 2) mentalitet, 3) brugsegenskab og 4) eksteriør i nævnte rækkefølge.

Bidrager med relevant information til klubbens medier