IHF logo

Dansk Hovawart Klub er som eneste hovawartklub i Danmark, medlem af den internationale organisation – IHF “Internationale Hovawart Föderation”.

Det er klubbens Avlsudvalg, som har et samarbejde med en del andre lande i det der kaldes – IHF.
Det er en sammenslutning af pt. 16 landes hovawartklubber, og repræsenterer ca. 9000 Hovawart ejere.
Der arbejdes på tværs af landegrænserne om Hovawarten iht. FCI* standarden. Hovedvægten er lagt på avlsmæssige spørgsmål herunder udveksling af avlsdata. Endvidere arbejdes der med sundheds-, væsens- og eksteriørmæssige spørgsmål m.m..
Gennem det internationale samarbejde, følges opmærksomt andre mulige arvebetingede lidelser, ligesom der træffes foranstaltninger til imødegåelse af sådanne.

Avlsudvalget mødes med repræsentanter fra IHF en gang om året.

Referat af IHF mødet i Danmark 2021