Klubben afholder hvert år flere DKK mentalbeskrivelser og udvidet mentalbeskrivelser øst og vest for Storebælt.

Disse annonceres altid på klubbens hjemmeside og det er her, tilmelding til disse test foregår.

Når tilmelding er indsendt, skal gebyr for deltagelse overføres til klubbens bank

Arbejdernes Landsbank:
Regnr.: 5391 Kontonr.: 024 985 5
med tydelig angivelse af ejers navn og hvilken aktivitet man har tilmeldt sig til

Først når betaling er registreret på klubbens bank, er man tilmeldt.

Man kan ikke tilmelde sig telefonisk.

Hvis ikke andet er oplyst, er mødetid til
                             * DKK mentalbeskrivelsen kl. 08.00 og til
                             * Den udvidede mentalbeskrivelse kl. 09.00