Hvis du har tænkt på at købe en Hovawart i udlandet, kan DHK være behjælpelig.
Du skal kontakte DHK, som kan formidle kontakten til en udenlandsk opdrætter/kennel.
Vi kan også hjælpe med at kontrollere, om det er en sund og rask hvalp. Avlsudvalget ligger inde med oplysninger på alle hunde fra IHF* samarbejdet.

IHF logo-payoff-250

Vigtigt:
Ansøg fødevarestyrelsen om tilladelse til indførsel af hvalp.
Læs mere på: Fødevarestyrelsens hjemmeside tryk her

OBS. Bekendtgørelse nr. 1197 Anmeldelse til Dansk Hunderegister skal foretages senest, når hunden er 4 måneder gammel. Pligten til at sørge for, at hunden er registreret, påhviler den, der besidder hunden. Ved indførsel af en hund, der er over 4 måneder gammel, påhviler det den, der indfører hunden her i landet, at sørge for, at hunden inden 4 uger efter indførsel er registreret. Dansk Kennel Klub tilbyder at oprette hunden i Dansk Hunderegister, hvis der medsendes ekstra kr. 85,00 (gebyret til Dansk Hunderegister).

 *IHF

Den Internationale Hovawart Föderation – (IHF) – er en sammenslutning af pt. 13 landes Hovawart klubber, og repræsenterer ca. 9000 Hovawart ejere.
Der arbejdes på tværs af landegrænserne om Hovawarten iht. FCI standarden. Hovedvægten er lagt på avlsmæssige spørgsmål, herunder udveksling af avlsdata. Endvidere arbejdes der med sundheds-, væsens- og eksteriørmæssige spørgsmål m.m..