Medlemskontingent:

Enkelt medlemskab pr. kalenderår                    375,00
Familie medlemskab pr. kalenderår                   475,00

Udstilling:

Hvalpeklasse                                                       Se aktuelle priser på DKK’s hjemmeside
Andre klasser                                                      Se aktuelle priser på DKK’s hjemmeside

Mentalbeskrivelser:
                                                             medlem af DHK         ikke medlem

Hvalpetest pr. hvalp                                     120,00                     200,00
DKK mentalbeskrivelse                                400,00                     550,00
Udvidet mentalbeskrivelse                          650,00                     900,00

Færdselsprøve:                                            175,00                    250,00

Hjælp fra avlsudvalget til medlemmer             GRATIS
Optagelse på hvalpeliste kun medlemmer      GRATIS
Tilmelding og betaling til klubbens udstillinger sker gennem “hundeweb”

Tilmelding til mentalbeskrivelser og færdselsprøver sker via hjemmesiden og betaling skal ske til klubbens bank

Tryk her for alle informationer om klubbens bank

med tydelig angivelse af ejers navn og hvad betalinger er for.

PS: HUSK at tilmelding til klubbens arrangementer først bliver registreret, når der er betalt for deltagelse