Et internationalt prøveprogram.

Programmet administreres i Danmark af Dansk Kennelklub.

Det aktuelle program kan ses på DKK hjemmeside.

Link til DKK/prøveprogrammet