Udgivet d. 14. januar 2024

Referat og dokumenter fra GENERALFORSAMLING 2023 Se her

Godkendt regnskab kommer snarest her

Generalforsamlingen den 10. marts 2024 bliver afholdt i:

Fyn
Elmegaarden
Johan Rantzaus Vej 17, Sø Søby
5610 Assens

Programmet for dagen er som følger:

Kl 10 – 12 Information om færdselsprøve og fællestræning (tilmelding)

Kl 12 – 13 Klubben er vært for en let frokost HUSK tilmelding til formanden senest d. 5. marts.

Kl 13 – 15 Generalforsamling 2024 – Dagsorden iflg. vedtægterne §11-13 (Vedtægter)
                       

Under pkt. 6, Godkendelse af revideret regnskab for 2023 (Godkendt regnskab for 2023)

Under pkt. 7, Behandling af indkomne forslag Se her

Under pkt. 8, valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen indstiller flg. til valg

Bestyrelsen

Generalforsamling 10. marts 2024

Referat og dokumenter fra GENERALFORSAMLING 2023 Se her

Godkendt regnskab kommer snarest her

Generalforsamlingen den 10. marts 2024 bliver afholdt i:

Fyn
Elmegaarden
Johan Rantzaus Vej 17, Sø Søby
5610 Assens

Programmet for dagen er som følger:

Kl 10 – 12 Infomation om færdselsprøve og fællestræning – HUSK tilmelding til formand

Kl 12 – 13 Klubben er vært for en let frokost HUSK tilmelding til formanden senest d. 5. marts.

Kl 13 – 15 Generalforsamling 2024 – Dagsorden iflg. vedtægterne §11-13 (Vedtægter)
                       

Under pkt. 6, Godkendelse af revideret regnskab for 2023

Under pkt. 7, Behandling af indkomne forslag

Under pkt. 8, valg til bestyrelsen:

* Valg til bestyrelsen: på valg er Peter Mortensen (ønsker ikke genvalg)
Valg til bestyrelsen: på valg er Niels Møller Christensen (ønsker genvalg)
* Valg til bestyrelsen: på valg er Andreas Petersen (ønsker genvalg)
* Valg til suppl. til bestyrelsen for 2 år; på valg er John Steeen Madsen (ønsker genvalg)
   
Valg til suppl. til bestyrelsen for 1år; på valg er Tina Kastoft (ønsker ikke genvalg)
* Valg af revisor: på valg er Sarah Nielsen (ønsker genvalg)
* Valg af suppl. for revisor; på valg er Annelise Kristensen 

Bestyrelsen