Hovawartens sundhed har gennem årene haft- og har naturligvis stadig -en stor prioritet. Den Tyske Hovawart Klub – RZV – har gennem strenge avlsrestriktioner arbejdet målbevidst på dette område. Bl.a. har RZV siden 1965 bekæmpet hoftedysplasi (HD), der er en arvelig sygdom, ved at stille strenge krav om, at der kun må avles med HD-frie dyr. I dag er HD ikke længere et problem i Tyskland.

I Danmark er det på frivillighedens basis med stor forståelse hos opdrætterne lykkedes at bekæmpe HD. Der anvendes generelt kun HD-frie dyr i avlen.

Gennem det internationale samarbejde i Den Internationale Hovawart Föderation – IHF – følges opmærksomt andre mulige arvebetingede lidelser, ligesom der træffes foranstaltninger til imødegåelse af sådanne.

Generelt hører hovawarten til blandt de sundeste hunderacer.

Men det er samtidig meget vigtigt for kommende opdræt, at avlsudvalg i hele IHF, får oplysninger om, hvilke eventuelle sygdomme hovawarten skulle få gennem sit liv.

Derfor har klubben udarbejdet et skema, hvor man kan indberette oplysningerne til avlsudvalget i Danmark.

De indkommende oplysninger bliver behandlet fortroligt, og indgår i rådgivning til kommende opdræt.

Skema er klart til brug.

Link til indberetningsskema