Kort referat af IHF-mødet i Danmark d. 10. september 2021

1.1 Fastlæggelse af forsvarlig indkaldelse

Formanden, Peter Thome, bød alle deltagere på konferencen hjerteligt velkommen, især de nye landerepræsentanter, som deltager for første gang.

Efter den corona-relaterede aflysning i 2020 er det en fornøjelse for alle, at årets konference kan finde sted.

Desværre var der flere lande, som ikke var repræsenteret.

Peter ville have ønsket, at kommunikationen de seneste år mellem landende var bedre. IHF er ikke kun en ekstern galionsfigur for medlemsklubberne, men der bør være sammenslutning, der regelmæssig udveksle informantion til gavn for vores hunde.

Peter takker Dansk Hovawartklub for afholdelse af årets stævne og for den gode tilrettelæggelse.

Mødet er lovligt indkaldt.

Konferencen afholdes på to sprog.

1.2 Fastsættelse af stemmeberettigede medlemmer

De stemmeberettigede medlemmer er:

Belgien: Carry Van Avermaet

Canada: Annie Lambert (fra TOP 6)

Danmark: Vibeke Steengard

Tyskland: Peter Thome

Finland: Tapio Eerola

Italien: Marianna Mathys

Nordamerika: Matthew Douthat

Norge: Margrethe Thømt (fra kl. 16)

Østrig: Elisabeth Kapsch

Sverige: Torsten Lundström

Slovakiet: Monika Grolmusova

Torsten Lundström fortæller, at en repræsentant fra Frankrig, Anne Righi, har kontaktet os. En ny bestyrelse er i øjeblikket ved at blive samlet for den franske Hovawart-klub. Valg finder sted i næste uge.

(Tilføjelse: Ny præsident CFH er ifølge e-mail af 13. oktober 2021, Sébastien Forets )

2 DAGSORDEN

2.1 Godkendelse af dagsorden og tilføjelser under punktet “Diverse”

Dagsordenen godkendt. Pkt.  6 bør diskuteres før Pkt. 5.

Ikke flere punkter til dagsordenen

3 GODKENDELSE AF PROTOKOLLEN FOR IHF-MØDET 2019

Referatet fra IHF-konferencen 2019 godkendt enstemmigt.

4 REVISION AF IHF-SKATSKASSET: REVISIONSRAPPORT

Kontrol af kasseregnskab og bilag blev foretaget af Steen Larsen i dag inden mødestart.
Der blev ikke fundet nogen uoverensstemmelser.
Da Susanne Hagmann ikke deltager i dagens konference, er der intet årsregnskab.
Det er fastslået, at beholdningen pr. 24. august 2021 er €13.567,73.
Den højere kassebeholdning skyldes især aflysningen af ​​konferencen i 2020.
Udestående kontingent er nu afregnet ifølge de fremmødte.
I lyset af den eksisterende formue vil der være mulighed for at investere.
Der er forskellige ideer, men lige nu, er der ikke nogle konkrete forslag til et projekt.

5 CANADAS ANSØGNING OM FULDT MEDLEMSKAB

Annie Lambert fremlagde en præsentation fra HCC for forsamlingen, herunder klubbens begyndelse og udvikling, samt aktuelle mål og indhold. Den canadiske klub blev officielt anerkendt af den canadiske kennelklub i december 2018.

Canadas deltagere forlod forsamlingen, hvorefter der skulle tages stilling og afstemning om endelig optagelse i IHF.
Der var kun positive tilbagemeldinger om HCC fra forsamlingen, især af Annie Lambert, som allerede har ydet et stærkt bidrag ved at lave IHF-videoen. Alle nødvendige dokumenter er blevet indsendt;
Et stort antal filer blev uploadet til IHF’s avlsdata.

Herefter afstemning om endelig optagelse af Canadas. Canada blev enstemmigt optaget  i IHF.

6 VALG AF NÆSTPRESIDENT

Vicepræsidenterne for IHF vælges for en periode på 4 år. I år skal begge næstformænd derfor genvælges.

Forslag fra mødet: Tapio Eerola og Torsten Lundström. Begge vil gerne genopstille.

Valg af næstformænd: Tapio Eerola og Torsten Lundström vælges enstemmigt.

7 100 ÅR HOVAWART

Peter rapporterer først om oprindelsen af ​​Hovawart-racen og om de forskellige oplysninger og synspunkter om den nøjagtige begyndelse af Hovawart-racen – 1922 / 1924.
Den første hund, der blev indskrevet i stambogen i 1922, var dog ikke en Hovawart.

Hele historien er fra Dr. Jens Kerl er for nylig  har undersøgt, samlet og nedskrevet historien om Hovawarten. Det er en  meget detaljerede og yderst interessante artikel, som vil blive trykt i en noget forkortet form i jubilæumsskriftet.

Tidsplanen for IHF-mødet i 2022 er i øjeblikket planlagt til: 10. juni.

11. juni og 12. juni: er der jubilæums show på Schlosshof Fasanerie-området i Fulda-Eichenzell.

Peter beskrev det smukke terræn, vi har til rådighed, og kort information om planlægningsprocessen. Bladet bliver på omkring 100/120 sider, layoutet skal være færdigt i december og gå i trykken i januar.

Peter beder klubberne om at bestille eksemplarer af bladet i god tid!

Alle deltagere modtager et eksemplar af bladet. Trykningen af ​​10.000 eksemplarer er i øjeblikket planlagt. RZV har brug for 5000 af dem; sender et blad til alle medlemmer.

Vi har planlagt 100 eksemplarer gratis til IHF medlemslandene.

Kontakt venligst hurtigst muligt, hvis du ønsker at udgive andre blade i din klub ud over de gratis eksemplarer. Vi skal bruge det nøjagtige antal inden printordren afgives i januar!!

Der vil blive oprettet en hjemmeside til jubilæumsarrangementet. Online tilmeldinger er mulige fra 1. januar 2022.

Hoteller i Fulda er allerede reserveret. IHF konference og festaften finder sted i Fulda.
Der er reserveret værelser til IHF-delegerede, og der vil der blive informeret om bestilling i god tid.

Til sidst beretter Peter om planlagte demonstrationer lørdag.

Der vil være 6 udstillingsringe; Udenlandske dommere inviteres til at dømme.

dr Jens Kerl vil gerne arrangere en vandretur gennem Thale med besøg på “Hovawart Torte”.
På grund af tidsbegrænsninger og afstanden kan denne vandretur dog ikke finde sted i weekenden for jubilæumsarrangementet.

Tidsrammen for IHF-konferencen er fredag ​​eftermiddag og lørdag som normalt.

8 TILSKUD TIL IHF VM arrangementer

I øjeblikket ydes der et tilskud på € 500,00 pr. arrangement.

Om to uger afvikles FH World Cup med 8 deltagende nationer; to uger senere dobbelteventen IGP og lydigheds-VM.
Tyskland måtte træde til som arrangør i år, da intet andet land var tilgængeligt til at være vært for begivenheden.
Erfaring har vist, at disse arrangementer er meget dyre.
Tilskuddet på € 500,00 er derfor den nedre grænse, det ville være godt, hvis forsamlingen ville tage stilling til et højere beløb. Peters forslag er €1.000,00 pr. begivenhed (3 arrangementer) fra 2022.

IHF’s økonomiske situation og det foreslåede beløb diskuteres. En anden mulighed er at øge beløbet til €1.000,00 for økonomisk svagere medlemslande efter individuel beslutning fra præsidenten og næstformanden.
Grundet sammenlægningen er der lige nu 2 arrangementer (FH + IGP/Lydighed).

Forslagsafstemning:

Tilskud 500,00 € til FH

Forøgelse til € 1.000,00 efter beslutning fra formand + næstformand

Tilskud € 750,00 til IGP og lydighed

Forhøjelse til € 1000,00 for IGP efter beslutning truffet af formand + næstformand

750,00 € for lydighed

Maksimalt € 1.250,00 ved kombination af IGP/lydighed

Baggrunden for de forskellige bevillinger er den respektive indsats

Prøve. Der er brug for få personer til lydighed (dommer, steward), mens ekstra hjælpere, banelæggere osv. er involveret til FH og IGP.

Afstemning om de ovenfor foreslåede beløb: enstemmigt

– For en periode på 3 år, ny beslutning i 2024 –

9 NUVÆRENDE STATUS for racestandarden

Der var også forsinkelser i forbindelse med vores ansøgning om at ændre standarden på grund af pandemien.
VDH har nu afgivet en redegørelse og anmodet om nogle ændringer. Vi vil drøfte denne udtalelse sammen i morgen på mødet i Avlskommissionen. Formelt er vi nødt til at sætte de diskvalificerende fejl tilbage til sidst og ikke under den respektive beskrivelse.
Det er usikkert, om den nye racestandard bliver tilgængelig til 100-års fejringen.
For at afklare sagen så hurtigt som muligt er der planlagt et møde med Kommissionen.
Skulle afvisningen true, vil vi gå med til standardkommissionens forslag, så forhåbentlig vil standardændringen blive vedtaget i 2022.

10 Beretninger fra de enkelte lande

På mødet i 2019 blev det besluttet, at landene skal sende en skriftlig rapport inden mødet.
Tapio ønskede at sige, hvilke oplysninger denne rapport skulle indeholde.
Tapio undskylder, at han gik glip af denne beslutning. Han vil begynde opgaven nu til 2022-sessionen.

11 IHF VERDENSMÆSTERSKABER 2021

IHF verdensmesterskaberne afholdes alle i Tyskland. Beretninger herom følger

12 IHF WORLD CHAMPIONSHIPS 2022, 2023, 2024

2022                  Ungarn, afholder alle VM arrangementer

2023                  CZ, kun FH

IGP og lydighed – endnu ikke fundet lande til de andre arrangementer – muligvis Danmark

2024 –                indtil videre ingen meddelelse/tilsagn

13 IHF KONFERENCER 2022, 2023, 2024

  2022 – Tyskland

  2023 – Italien

 2024 – Finland, juli

 2025 – Østrig

14 DIVERSE

        ingen indlæg