Indkaldelse til generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Hovawart Klub.

Søndag d. 22. marts 2020

Generalforsamlingen afholdes på Sjælland

Adresse: Hornsherredvej 202, 4070  Kirke Hyllinge (Lyndby Jollesejlklub)

Kørselsvejledning fra Holbækmotorvejen:
Afkørsel 15 Gevlinge, følg vejen mod Frederikssund, lige over i rundkørslen, ca 3 km efter er der et blåt skilt “tekst: Vikingeskibe”,
her afholdes generalforsamlingen 2020
.

Generalforsamlingen starter kl. 10.00

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter §12:

 1. Valg af dirigent
 2. Referent
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formanden aflægger beretning.
 5. Udvalg aflægger beretning.
 6. Godkendelse af det reviderede regnskab  godkendt årsregnskab 2019 med revisorpåtegning
 7. Behandling af indkomne forslag.
  a) medlemsbladet i fremtiden
 8. Valg
  a  Valg af formand – vælges på ulige år
  b  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Flg. er på valg:
  Niels Møller Christensen
  Andreas Petersen
  Peter Mortensen
  c   Valg af suppleant
  På valg er: Janne Hansen (1 år)
  På valg er: Lotte Jensen (2 år)d
  d  Valg af revisor
  På valg er: Carsten Nielsen
  e  Valg af revisorsuppleant
  På Valg er: Inge Jakobsen
 9. Fremtidig virksomhed
 10. Eventuelt

Såfremt man ønsker punkter til behandling på generalforsamlingen, skal de sendes til klubbens formand senest d. 21. februar 2020 (§11, stk 3)

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. (jf. § 8, stk. 6.) (21. februar 2020)

Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres følgende materiale på hjemmesiden til medlemmerne.

 • Det reviderede regnskab
 • indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen

I forbindelse med generalforsamlingen, serveres en let frokost. Tilmelding til spisning skal ske til klubbens formand senest d. 14. marts 2020

Ref. af generalforsamling, bestyrelsesmøder og fællesmøde