Indkaldelse til generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Hovawart Klub.

Lørdag d. 4. juli 2020

Generalforsamlingen er flyttet til Fyn

Adresse: Johan Rantzaus Vej 17, Sø Søby, 5610  Assens

Kørselsvejledning fra motorvejen  E20:
Fra Sjælland, frakørsel 52, retning Assens. Ca 5 km efter Glamsbjerg, drej til højre mod Sø Søby.
Fra Jylland, frakørsel 57, Nr. Aaby, retning Assens. I rundkørsel ved Assens, kør mod Glamsbjerg/Odense, ca 8 km til venstre mod Sø Søby.

Generalforsamlingen starter kl. 13.00  (der er frokost kl. 12.00 HUSK tilmelding til spisning)

Der er fællestræning fra kl. 09.00 til 11.30

OBS; ved tilmelding til Peter Mortensen er det muligt at deltage i generalforsamlingen via computeren. Efter tilmelding vil I modtage link, så man deltager via “Team

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter §12:

 1. Valg af dirigent
 2. Referent
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formanden aflægger beretning.
 5. Udvalg aflægger beretning.
 6. Godkendelse af det reviderede regnskab  godkendt årsregnskab 2019 med revisorpåtegning
 7. Behandling af indkomne forslag.
  a) medlemsbladet i fremtiden
 8. Valg
  a  Valg af formand – vælges på ulige år
  b  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Flg. er på valg:
  Niels Møller Christensen
  Andreas Petersen
  Peter Mortensen
  c   Valg af suppleant
  På valg er: Janne Hansen (1 år)
  På valg er: Lotte Jensen (2 år)d
  d  Valg af revisor
  På valg er: Carsten Nielsen
  e  Valg af revisorsuppleant
  På Valg er: Inge Jakobsen
 9. Fremtidig virksomhed
 10. Eventuelt

Såfremt man ønsker punkter til behandling på generalforsamlingen, skal de sendes til klubbens formand senest d. 25. juni 2020

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand i hænde senest 25. juni 2020

Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres følgende materiale på hjemmesiden til medlemmerne.

 • Det reviderede regnskab
 • indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen

I forbindelse med generalforsamlingen, serveres en let frokost kl 12.00. Tilmelding til spisning skal ske til klubbens formand senest d. 2. juli 2020

Ref. af generalforsamling, bestyrelsesmøder og fællesmøde