Referater i DHK

Her er referater fra bestyrelsesmøder:

2018:

Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøde via Messenger d. 20. februar 2018

Dagsorden og ref. bestyrelsesmøde d. 18. maj 2018

Dagsorden og ref. bestyrelsesmøde d. 19. oktober 2018

Ref vidoemøde d. 27. november 2018

Generalforsamling 2018

Godkendt ref. af generalforsamling 2018

Bilag A -Formandens beretning for året 2017

Bilag B – Kåringsudvalgets beretning

Bilag C – Udstillingsudvalg årsberetning 2017

Bilag D – Brugshundeudvalgets beretning

Bilag E – Avlsudvalgets beretning for året 2017

Godkendt regnskab DHK 2018

Bilag F – Bekymring vedr. manglende respekt for IHF-samarbejdet (under punktet evt.)

Fællesmøde 

Fællesmøde Januar 2019

2017:

Ref. bestyrelsesmøde d. 13. januar 2017

Ref. bestyrelsesmøde d. 26. maj 2017

Ref. af møde d. 22. september 2017

Ref. af Fællesmøde Januar 2018

Generalforsamling 2017

Ref. generalforsamling 2017

Formandens beretning for 2016

2017 Kåringsudvalgets beretning for 2016

årets beretning fra Avlsudvalget – GF marts 2017

Udstillingsudvalg årsberetning 2016

årsafslutning regnskabsåret 2016 med revisorpåtegning

 

 

2016:

januar 2016 inden fællesmødeÅ

d. 15. april 2016

1. juli 2016

d. 26. august 2016

Fællesmøde oktober 2016

Ref. generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

2016 Formandens beretning for 2016

2016 Kåringsudvalgets beretning for 2015 v1 (003)

Årsopgørelse fra AU – GF marts 2016

Beretning Udstillingsudvalget Sjælland

Godkendt og underskrevet regnskab 2015

Fremtidige arrangementer

 

 

2015:

Januar 2015

April 2015

Juni 2015

 

Fællesmøde 2015/16

Januar2016

 

Generalforsamling 2015

Ref. generalforsamling 2015

Beretninger:

Formand: 2015 Formandens beretning for 2014