Mentalbeskrivelser i DHK 2017

 

Næste DKK mentalbeskrivelse er 17. september i Skive

 

Næste beskrivelse i år er
søndag d. 17. september i Skive
 på Rottweilerklubbens areal – DKK Mentalbeskrivelse

Der er 10 pladser, som indtil 1. august er reserveret til hovawarter.

Sidste tilmelding er 1. august 2017 – herefter er der fri tilmelding for alle racer (inklusiv hovawarter)

Der er dd 1 ledig plads
———————————————————————-

7. og 8. oktober afholdes DKK mentalbeskrivelse &  udvidet Mentalbeskrivelse på Fyn, i nærheden af Glamsbjerg/Verninge.
Sidste tilmelding d. 1. september 2017 – herefter er der fri tilmelding for alle racer (inklusiv hovawarter)
Deadline 15. september

Der er dd 5 ledige pladser

———————————————————————-

Din hund kan fremstilles på DKK-mentalbeskrivelse, der anvendes af Dansk Hovawart Klub, såfremt hunden er over 10 måneder.

Som almindelig hundeejer er DKK-mentalbeskrivelse et godt arbejdsredskab, i din daglige omgang med hunden samt under træningen. Mentalbeskrivelsen vil kunne give et hint om, hvor man skal være opmærksom på evt. svage eller stærke sider hos hunden, så man derud fra kan arbejde videre.

Resultatet af DKK-mentalbeskrivelse registreres i Dansk Kennel Klub.

OBS: Du kan godt fremstille en hund på en DKK- mentalbeskrivelse, såfremt hunden er ældre end 24 måneder, og få resultatet registreret, men resultatet vil ikke indgå i statistikken hos DKK.

Formålet med mentalbeskrivelserne er, at hunde med mentale fejl – f.eks. for meget aggressivitet og/eller stress, eller skudrædhed samt manglende afreaktion, ikke kan avlskåres. Der er stor arvelighed i nogle af de ting, vi tester hundene for. Derfor har det stor betydning i avlsudvalgets arbejde med råd og vejledning ved parringer, at hunden har gennemført en DKK-mentalbeskrivelse og bestået den udvidede mentalbeskrivelse inden den indsættes i avl.

Læs betingelser for avlskåring (AK) på www.dansk-hovawart-klub.dk under Avlskåring.

Ligeledes er det godt for varetagelse af Hovawartens interesser at få bedømt det mentale arvegods hos så mange hunde som muligt.

Tilskuere er meget velkomne til at overvære beskrivelserne.

Tilmelding foregår via denne LINK

Gebyr:                                            Medlemmer          Ikke medlemmer

DKK Mentalbeskrivelse pr. hund         Kr. 400,00             kr. 550,00

Udvidet Mentalbeskrivelse pr. hund     kr. 650,00             kr. 900,00

Når tilmeldingen og indbetalingen er modtaget, vil I inden for en uge få et retursvar med bekræftelse på en plads.
Såfremt arrangementet er udsolgt, bliver beløbet tilbagebetalt samtidig med svar.

Betaling skal ske på følgende måde:

Pengene overføres til klubbens bank:

Tryk her for alle oplysninger om klubbens bank:

med tydelig angivelse af indbetalers navn og hvilket arrangement der er betalt for.

Tilmelding er først gældende, når betaling er modtaget af DHK.

HUSK din hund skal være vaccineret og der skal være tegnet udvidet forsikring (figurant dækning)

Hvis du har spørgsmål vedr. arrangementet, kan henvendelse ske til kåringsudvalget

  1. mail

Lotte Jensen     Tlf. 26200107
Ulla Benz         Tlf. 51837502
Sarah Nielsen   Tlf. 23267309
Steen Larsen    Tlf. 26247126

Tidsplan bliver fremsendt pr. mail min. 14. dage før

Med venlig hilsen
Kåringsudvalget