Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Hovawart Klub.

Søndag d. 13. juni 2021 kl. 12.00

Pga. Corona virus og restriktioner i Danmark, er datoen af årets generalforsamling ændret.
Der vil være mulighed for at deltage via “TEAMS” ved kontakt til Peter Mortensen.

Tilmelding til deltagelse via computeren sker til denne mailadresse:  peter@dansk-hovawart-klub.dk

Sted: Assens, Johan Rantzaus Vej 17, sø Søby

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter §12:

 1. Valg af dirigent
 2. Referent
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formanden aflægger beretning.
 5. Udvalg aflægger beretning.
 6. Godkendelse af det reviderede regnskab  – Godkendt og underskrevet årsregnskab 2020-Dansk Hovawartklub
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg
  a  Valg af formand – Steen Larsen
  b  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Flg. er på valg:
  Katharina Gaca
  c   Valg af suppleant
  På valg er: Laila Eriksson (2 år)
  d  Valg af revisor
  På valg er: Susanne Bagger Sørensen
  e  Valg af revisorsuppleant
  På Valg er: Helle Mortensen
 9. Fremtidig virksomhed
 10. Eventuelt

Såfremt man ønsker punkter til behandling på generalforsamlingen, skal de sendes til klubbens formand senest d. 16. maj 2021 iflg. §11, stk 3.

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand i hænde senest 16. maj 2021

Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres følgende materiale på hjemmesiden til medlemmerne.

 • Det reviderede regnskab
 • indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen

I forbindelse med generalforsamlingen, serveres en let frokost kl 12.00. Tilmelding til spisning skal ske til klubbens formand senest d. 10. juni 2021

Ref. af generalforsamling, bestyrelsesmøder og fællesmøde

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail