Generalforsamling i DHK 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Hovawart Klub.

Søndag d. 18. marts 2018

Adresse: Hvidkærvej 2C, 5250 Odense SV

Generalforsamlingen starter kl. 10.00

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter §12:

 1. Valg af dirigent
 2. Referent
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formanden aflægger beretning.
 5. Udvalg aflægger beretning.
 6. Godkendelse af det reviderede regnskab
 7. Behandling af indkomne forslag.Valg af formand.
 8. Valg
  a  Valg af formand
  b  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  c  Valg af suppleant
  d  Valg af revisor
  e  Valg af revisorsupplean
 9. Fremtidig virksomhed
 10. Eventuelt

Såfremt man ønsker punkter til behandling på generalforsamlingen, skal de sendes til klubbens formand senest d. 18. februar 2018 (§11, stk 3)

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. (jf. § 8, stk. 6.) (18. februar 2018)

Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres følgende materiale på hjemmesiden til medlemmerne.

 • Det reviderede regnskab
 • indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen

I forbindelse med generalforsamlingen, serveres en let frokost. Tilmelding til spisning skal ske til klubbens formand senest d. 15. marts 2018

Ref. generalforsamling 2017

Ref. af bestyrelsesmøder og fællesmøde