Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Hovawart Klub.

Søndag d. 24. marts 2019

Generalforsamlingen afholdes i Odense

Adresse: Hvidkærvej 2C, 5250 Odense SV

Generalforsamlingen starter kl. 10.00

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter §12:

 1. Valg af dirigent
 2. Referent
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formanden aflægger beretning.
 5. Udvalg aflægger beretning.
 6. Godkendelse af det reviderede regnskab  (Dansk Hovawartklubs godkendte årsregnskab 2018)
 7. Behandling af indkomne forslag.  Indkomne forslag til generalforsamlingen 2019
 8. Valg
  a  Valg af formand – Steen Larsen
  b  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Flg. er på valg:
  Katharina Gaca
  Valg af suppleant
  Janne Hansen
  d  Valg af revisor
  Ulla Benz – ønsker ikke genvalg
  e  Valg af revisorsuppleant
  Vakant
 9. Fremtidig virksomhed
 10. Eventuelt

Såfremt man ønsker punkter til behandling på generalforsamlingen, skal de sendes til klubbens formand senest d. 22. februar 2019 (§11, stk 3)

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. (jf. § 8, stk. 6.) (22. februar 2019)

Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres følgende materiale på hjemmesiden til medlemmerne.

 • Det reviderede regnskab
 • indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen

I forbindelse med generalforsamlingen, serveres en let frokost. Tilmelding til spisning skal ske til klubbens formand senest d. 15. marts 2019

Ref. af generalforsamling

Ref. af bestyrelsesmøder og fællesmøde