Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Hovawart Klub.

Søndag d. 26. marts 2017Stenløse Skytteforenings klubhus

Adresse: Stenløse Skytteforening, Bækholmvej 27, 3660 Stenløse

Generalforsamlingen starter kl. 10.00

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter §12:

 1. Valg af dirigent
 2. Referent
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formanden aflægger beretning.
 5. Udvalg aflægger beretning.
 6. Godkendelse af det reviderede regnskab
 7. Behandling af indkomne forslag.Valg af formand.
 8. Valg
  a  Valg af formand
  b  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  (For at justere antallet af bestyrelsesmedlemmer i henhold vedtægtsændringerne fra 2016, har bestyrelsen valgt, at alle medlemmer i bestyrelsen går på valg. Pia Skovmose er udtrådt af bestyrelsen og Laila Eriksson ønsker ikke at fortsætte. Resten af bestyrelsen ønsker genvalg)
  c  Valg af suppleant
  d  Valg af revisor
  e  Valg af revisorsupplean
 9. Fremtidig virksomhed
 10. Eventuelt

Såfremt man ønsker punkter til behandling på generalforsamlingen, skal de sendes til klubbens formand senest d. 26. februar 2017 (§11, stk 3)

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. (jf. § 8, stk. 6.) (26. februar 2017)

Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres følgende materiale på hjemmesiden til medlemmerne.

 • Det reviderede regnskab
 • indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen

I forbindelse med generalforsamlingen, serveres en let frokost. Tilmelding til spisning skal ske til klubbens formand senest d. 20 marts 2017

Hvis det har interesse, arrangeres der fælles kørsel, hvor der er opsamling på P-plads (opsamlingsplads) lige efter den ny Lillebælts-bro (afkørsel Middelfart/Strib) og Nyborg (Monarch Knudshoved – sidste afkørsel inden Storebæltsbroen)

Tilmelding til samkørsel skal ske til klubbens formand senest d. 20. marts 2017

TILBUD: efter generalforsamlingen er der mulighed for at prøve at skyde med salonriffel på skytteforeningens banen. Tilmelding til Peter

Ref. af Generalforsamling 2016

Årsafslutning regnskabsåret 2016 med revisorpåtegning

 

Bykort Stenløseoversigtskort