Avlsudvalgets arbejdsopgaver

Hvad varetager avlsudvalget

Når der er tale om en racehund, er der lavet en racestandard, for hovawarten er det FCI* standard nr. 190 som hunden skal opfylde.

klik her for at se FCI standard nr. 190

I racestandarden står der, hvordan hunden skal se ud og hvordan dens temperament skal være. Du kender nok allerede en masse forskellige hunderacer f.eks. schæfer, labrador osv. alle racer ser forskellige ud og har forskellige egenskaber.

DHK’s avlsudvalg har en registrering på alle avlsgodkendte hovawarter med DKK stamtavle.  De ligger også inde med alle indrapporterede sygdomme.

Når der er en opdrætter/kennel, der ønsker at lave et kuld hvalpe på deres tæve, udfylder de nedenstående skema, som medsendes når udvalget kontaktes.

AU går så i gang med at undersøge om den ansøgte parring kan anbefales, eller evt assistere med at finder en passende han hvis det er ønsket fra opdrætteren, dette kan være både danske og udenlandske hanner. Ligeledes sker det også at udvalget bliver kontaktet af et udenlandsk avlsudvalg, der ønsker at bruge en dansk hovawarthan til avl.

Avlsudvalget har et samarbejde med en del andre lande i det der kaldes – IHF**. Det er en sammenslutning af pt. 13 landes hovawartklubber, og repræsenterer ca. 9000 Hovawart ejere.
Der arbejdes på tværs af landegrænserne om Hovawarten iht. FCI* standarden. Hovedvægten er lagt på avlsmæssige spørgsmål herunder udveksling af avlsdata. Endvidere arbejdes der med sundheds-, væsens- og eksteriørmæssige spørgsmål m.m..

Avlsudvalget mødes med repræsentanter fra IHF en gang om året.

*Fédération Cynologique Internationale

**Internationale Hovawart Föderation

Link til skema “Diverse formularer vedr. henvendelse til AU om planlægning af parringer”